Training: Faalangst

 

Het is gezond om wat spanning te ervaren wanneer je moet presteren. Maar sommige kinderen ervaren zoveel spanningen, dat er niet meer gesproken kan worden van gezonde spanning. Er kan dan sprake zijn van faalangst.

Er worden drie type faalangst onderscheiden. Bij cognitieve faalangst is het kind bang dat het slecht zal presteren en is het bang om negatief beoordeeld te worden. Bij sociale faalangst is het kind bang afgewezen te worden door bijvoorbeeld vriendjes, familie of klasgenoten. Bij motorische faalangst is het kind bang om fouten te maken wanneer het lichamelijke bewegingen maakt. De drie type faalangst kunnen tegelijkertijd voorkomen.  

De training Faalangst van DOpp bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie en probeert de (negatieve) gedachten van het kind om te zetten in positieve of helpende gedachten.

De training bestaat uit

• Telefonische intake (ouders)
• 8-12 sessies voor de leerling
• 1-2 sessies voor de ouders
• individueel of in groepje
• Eindevaluatie en verslag

Prijs op aanvraag

Een training waarmee je je angst de baas wordt!

De training is geschikt voor...


kinderen van 8 tot 18 jaar met faalangst. Voorafgaand aan de training wordt eerst onderzocht óf en in welke mate er sprake is van faalangst. 

De training wordt gegeven door kinderpsycholoog Annick Gathier en kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. 

Wat gebeurt er na de aanmelding


Wanneer het kind is aangemeld vindt er een telefonisch intakegesprek plaats met de ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt besproken welke problemen worden ervaren en of diagnostiek gewenst is. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

  • wat houdt faalangst in?
  • hoe herken je faalangstsignalen
  • ontspanningsoefeningen
  • herkennen en benoemen van emoties
  • invloed krijgen op je gedachtegang

De training kan op elk moment van het jaar gestart worden. 

Training Faalangst