Onderzoek


Bij DOpp Amsterdam kan uw kind terecht voor diagnostiek, bijvoorbeeld als er vragen zijn over intelligentie, persoonlijkheid, concentratie of schoolniveau. Er wordt gekeken naar de sterke en minder sterke kanten van uw kind en er worden gerichte handelingsadviezen gegeven. Bij DOpp Amsterdam kunt u meteen terecht! Kijk hieronder voor de verschillende onderzoeken die DOpp uitvoert.

IQ test

Voor kinderen van 6-16 jaar.

Bij vragen over:
   • onderpresteren
   • hoogbegaafdheid
   • onder- of overschatting 
   • oorzaak gedragsproblemen

Prijs is inclusief: intakegesprek, testafname, testobservatie, onderzoeksrapport, handelingsadviezen en adviesgesprek.

De test wordt zo snel mogelijk na aanmelding ingepland.

De kosten voor een IQ test zijn €650,-

Schoolniveau (NIO)

Voor kinderen uit groep 8 of klas 1, 2, 3 van de middelbare school.

Kan ingezet worden voor:
• een second opinion
• de toelating tot een gymnasium
• bij twijfel over het niveau van het kind
• het vaststellen van het schoolniveau 

De kosten zijn inclusief: intakegesprek, individuele afname, testobservatie, onderzoeksrapport en adviesgesprek.

De kosten bedragen € 290,-