Persoonlijkheid

 

Niet lekker in zijn/haar vel zitten, spanningen voor toetsen, piekeren, weinig zelfvertrouwen, teruggetrokken, weinig energie, niet weerbaar, faalangstig, lichamelijke klachten, ongemotiveerd, negatief zelfbeeld, zonder plezier naar school, moeite met contact maken, moeite om te gaan met emoties.

Deze voorbeelden kunnen wijzen op problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Zijn sommige voorbeelden herkenbaar? Dan kan een onderzoek naar de persoonlijkheid van uw kind kan meer duidelijkheid geven over de oorzaak en/of de gevolgen van de problemen.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden passende adviezen gegeven hoe om te gaan met de problemen en uw kind te helpen. Ook kan een vervolgtraject bij DOpp Amsterdam worden gestart. Bijvoorbeeld een training om faalangst te reduceren of weerbaarder te worden. 

In het kort

Voor leerlingen van 6-18 jaar.

Wanneer uw kind:
   • niet lekker in zijn/haar vel zit
   • gespannen is voor toetsen
   • niet weerbaar is 
   • moeite heeft met contact maken

Geen standaard onderzoekspakket, maar onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag!

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: € 80,- per uur 

Het persoonlijkheidsonderzoek

 

Om de persoonlijkheid van uw kind in kaart te brengen en zijn/haar sterke en minder sterke kanten te ontdekken wordt gebruik gemaakt van (een selectie uit) de volgende onderzoeksmiddelen:

  • Vragenlijsten
  • Tests en testobservatie
  • Schoolobservatie
  • Gesprekje met ouders, school en/of kind

Aangezien DOpp het onderzoek afstemt op het individuele kind en op de specifieke hulpvragen worden er geen standaard onderzoekspakketten aangeboden. Het persoonlijkheidsonderzoek zal dus nooit langer duren dan nodig is. 

Tijdens de afname observeert de kinderpsycholoog uw kind om extra informatie te krijgen over bijvoorbeeld het werktempo, de motivatie en de taakaanpak. 

Wat gebeurt er na de aanmelding...

 

Zowel de ouders als de school kunnen een kind aanmelden bij DOpp Amsterdam. Na de aanmelding wordt een intakegesprek ingepland met de ouders. Tijdens dit gesprek worden de klachten, de hulpvragen en de verwachtingen besproken. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Het hangt van de hulpvragen af hoe lang het onderzoek zal duren. 

Nadat de gegevens in een onderzoeksrapport zijn verwerkt, wordt er een adviesgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek worden de resultaten en de handelingsadviezen toegelicht. Ook wordt bekeken of er een vervolgtraject wordt gestart. Alleen wanneer ouders hiervoor toestemming geven worden de resultaten met de school besproken.

Het persoonlijkheidsonderzoek vindt plaats in de rustige praktijk aan huis.