NIO-test onderwijsniveau

 

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (kortweg NIO) is een test waarmee bekeken wordt welk onderwijsniveau het kind aan kan. De NIO-test wordt in de volgende situaties afgenomen:

  • second opinion (bijvoorbeeld door ouders)
  • wanneer er twijfels zijn welk onderwijsniveau het kind aan kan
  • wanneer het kind door omstandigheden de eindtoets niet heeft kunnen maken

In het kort

Voor kinderen uit groep 8 of klas 1, 2, 3 van de middelbare school.

• een second opinion
• bij twijfel over het niveau van het kind
• vaststellen van het schoolniveau 
• de toelating tot een gymnasium

Inclusief: intake, testafname, testobservatie, rapportage, adviesgesprek.

Kosten: € 290,- 

De NIO-test


De NIO-test wordt gebruikt om het onderwijsniveau van het kind te voorspellen. Met de test wordt de leerbaarheid van het kind onderzocht; oftewel wat het kind in huis heeft. De NIO-test kan worden afgenomen bij kinderen uit groep 8 en uit klas 1, 2 en 3 van de middelbare school. De afname bedraagt ongeveer 2 uur.

De NIO-test wordt altijd individueel afgenomen. Dit is een bewuste keuze omdat het kind dan minder wordt afgeleid en de onderzoeker goed op het kind kan afstemmen. Hierdoor meet te test wat hij beoogt te meten. 

Na de aanmelding


Ouders of de school kunnen hun kind of leerling aanmelden. Na aanmelding wordt er een telefonisch kennismakingsgesprek met ouders ingepland. Tijdens dit gesprek worden de hulpvragen en verwachtingen besproken en wordt er een afspraak voor de testafname gemaakt.  

Na de afname zullen de resultaten in een onderzoeksrapport worden beschreven. Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten worden toegelicht. Er wordt naar gestreefd om het adviesgesprek binnen 1 tot 2 weken na de afname te laten plaats vinden. 

Onderstaand filmpje geeft meer informatie over de NIO test.