Concentratieproblemen

 

Kinderen die snel zijn afgeleid,  moeite hebben met het plannen en organiseren van taken, vaak dingen vergeten, onnodige fouten maken, afwezig lijken, impulsief reageren, ruzie hebben met kinderen, onrustige bewegingen maken, niet lijken te luisteren en/of de instructie niet volgen kunnen concentratieproblemen hebben. Bovenstaande voorbeelden zijn niet de enige voorbeelden van kinderen met concentratieproblemen.

Herkent u uw kind of leerling in bovenstaand stukje? Onderzoek kan inzicht geven in de oorzaak en/of de gevolgen van aandachtsproblemen. 

Op basis van de resultaten uit het onderzoek, worden passende handelingsadviezen gegeven en wordt er al dan niet gestart met behandeling. 

In het kort

Voor leerlingen van 7-16 jaar.

Wanneer uw kind:
   • snel afgeleid of vergeetachtig is
   • vaak onnodige fouten maakt 
   • moeite heeft instructies op te volgen 

Geen standaard onderzoekspakket, maar onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag!

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: € 80,- per uur 

Het onderzoek


DOpp Amsterdam zet verschillende middelen in om de aandachts- en concentratieproblemen van uw kind of leerling te onderzoeken. 

  • Vragenlijsten (voor ouders, school en eventueel het kind)
  • Tests en testobservatie
  • Schoolobservatie
  • Gesprekjes met ouders, school en/of kind

Omdat geen elk kind of probleem hetzelfde is, stemt DOpp het onderzoek altijd af op de hulpvraag van de ouders of school. Er zijn dus geen standaard onderzoekspakketten. Per hulpvraag worden verschillende onderzoeksmiddelen gekozen. 

De kinderpsycholoog observeert uw kind tijdens de onderzoeksafname waardoor extra informatie verkregen kan worden over tempo, aanpak en motivatie.

Hoe werkt het


Een kind kan door zowel ouders als school worden aangemeld. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met ouders. De klachten, hulpvragen en verwachtingen worden besproken en het onderzoek wordt ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald hoe lang het onderzoek duurt.  

De resultaten van het onderzoek worden in het onderzoeksrapport verwerkt en daar zijn ook de handelingsadviezen in opgenomen. Tijdens het adviesgesprek zal de kinderpsycholoog de resultaten toelichten en bespreken we of er een vervolgtraject wordt ingezet. Alleen na toestemming van ouders worden de resultaten met school besproken. 

Het onderzoek naar concentratieproblemen vindt plaats op de praktijk aan huis.

Diagnostiek concentratieproblemen Amsterdam