Bijles Amsterdam

Heeft uw zoon of dochter moeite met een bepaald vak, zoals rekenen of spelling? Dan kan de bijles van DOpp Amsterdam uitkomst bieden!

Kinderen die regelmatig lage cijfers halen krijgen vaak te maken met negatieve verwachtingen en ontwijken daarom hun huiswerk of letten in de les minder goed op. Hierdoor missen ze juist de oefening die ze zo hard nodig hebben!

De bijles van DOpp Amsterdam richt zich op het doorbreken van deze negatieve spiraal. De stof wordt in kleine stapjes doorgenomen, er wordt verdieping gegeven en er is veel aandacht voor oefening en herhaling.

Meer inzicht in een vak en meer vertrouwen in jezelf!

Kind op de basisschool

Zit uw kind op de basisschool en heeft het moeite met spelling, rekenen, begrijpend lezen of studievaardigheden? Dan kan hij/zij wellicht baat hebben bij bijles. 

Tijdens een telefonische intake wordt besproken hoe uw kind er voor staat en op welk gebied het ondersteuning kan gebruiken en op welke dag hij/zij komt. De eerste keer wordt er een diagnostisch reken- of taalonderzoek afgenomen om te bekijken wat uw kind al kan en weet en waar nog verbeterpunten liggen. Hierna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de bijles, waardoor deze optimaal kunnen worden afgestemd op de behoeften van uw kind. De kosten voor het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan zijn € 90,-.

De bijles is individueel en duurt 1 uur. Uit ervaring blijkt dat één uur in de week voldoende is om het kind bij te spijkeren en het meer vertrouwen te geven. Van elke leerling wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat. 
De kosten van de bijles bedragen € 45,- per uur.

Ook kan de bijles in tweetallen gegeven worden. Uw kind word gekoppeld aan een ander kind uit hetzelfde leerjaar die ook voor bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen bijles wil. Vraag bij aanmelding naar de mogelijkheid om dit in te plannen. De kosten voor duo bijlessen bedragen € 30,- per kind per uur.

Kind op de middelbare school

Ook middelbare schoolkinderen (tot de derde klas) kunnen terecht voor bijles, bijvoorbeeld wanneer zij extra uitleg nodig hebben of meer verdieping willen. Vakken waar bijles in wordt gegeven zijn: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, economie, Nederland, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Tijdens de telefonische intake wordt besproken waar uw kind moeite mee heeft, wat de verwachtingen zijn en op welke dag(en) uw kind komt. Het kind neemt zelf schoolboeken mee, waaruit we de stof behandelen. Een bijles kan ook los worden ingepland, bijvoorbeeld vlak voor een toets, maar er is dan geen garantie dat er plek is. Van ieder kind wordt een digitaal logboek bijgehouden.

Bijlessen voor middelbare scholieren zijn individueel en duren minimaal anderhalf uur. Ze worden gegeven op de praktijk aan huis op de Overtoom (zie contact).
De kosten bedragen € 45,- per uur.