Pages Menu
Categories Menu

Bijles Amsterdam

In het kort

Meer inzicht in een vak en meer vertrouwen in jezelf!

Kind op de basisschool

Heeft uw kind op de basisschool problemen met spelling, begrijpend lezen of rekenen? Dit komt vaak voor! Door de extra uitleg en veel met de stof te oefenen wordt de kennis van het kind uitgebreid en zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen. 

Na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek ingepland met de ouders. We bespreken de ervaren problemen, maar ook wat al goed gaat. De eerste keer wordt er een diagnostisch reken- of taalonderzoek bij uw kind. Aan de hand van dit onderzoek kunnen de hiaten worden opgespoord. In het handelingsplan worden de belangrijkste punten uit het onderzoek omschreven en worden de doelen voor de komende begeleidingsperiode opgesteld. Voor het onderzoek en het handelingsplan wordt € 65,- in rekening gebracht. Van ieder kind wordt digitaal een logboek bijgehouden. In overleg kan contact worden opgenomen met de leerkracht van uw kind. 

Bijlessen voor basisscholieren zijn individueel en duren één uur. Ze worden gegeven aan de praktijk aan huis (Overtoom, zie www.doppamsterdam.nl) en gegeven door kinderpsycholoog Annick Gathier. 

Kind op de middelbare school

 
Ook middelbare schoolkinderen kunnen terecht voor bijles, bijvoorbeeld wanneer zij extra uitleg nodig hebben of meer verdieping willen. Vakken waar bijles in wordt gegeven zijn: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, economie, Nederland, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek ingepland met ouders en het kind. We bespreken waar het kind moeite mee heeft, welke verwachtingen er zijn en op welke dag het kind wil komen. Een bijles kan ook los worden ingepland, bijvoorbeeld net voor een toets, maar de kans bestaat dat er dan geen plekje meer is. Van ieder kind wordt een digitaal logboek bijgehouden.

Bijlessen voor middelbare scholieren zijn individueel en duren minimaal anderhalf uur. Ze worden gegeven aan de praktijk op de Lizzy Ansinghstraat (zie contact). 

Bijles Amsterdam

Tarieven

Bijlessen kosten  37,50 per uur, zie tarieven

Het diagnostisch reken- of taalonderzoek en een handelingsplan kosten € 75,-.