IQ test

 
Met een IQ test kunnen de cognitieve capaciteiten van een kind gemeten worden. Cognitieve vaardigheden zijn nodig om informatie uit onze omgeving op te pikken, te verwerken en die informatie betekenisvol te maken. Een IQ test wordt in de volgende situaties uitgevoerd:

  • om te kijken wat de sterke en minder sterke kanten van het kind zijn
  • bij vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren of overvraging
  • om aanvullende informatie te krijgen wanneer een breed onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld leerproblemen, concentratie problemen, werkgeheugen problemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen 

Na het onderzoek worden de resultaten besproken en worden gerichte handelingsadviezen gegeven voor school en/of thuis. Ook kan er gestart worden met begeleiding.

Meer informatie op: www.doppamsterdam.nl/onderzoek/intelligentietest/

In het kort

Voor kinderen van 6-16 jaar.

Beantwoord vragen over:
   • onderpresteren 
   • hoogbegaafdheid 
   • de oorzaak van gedragsproblemen 

Uw kind kan binnen één week na aanmelding al terecht! 

De kosten bedragen € 650,-

De IQ test


DOpp Amsterdam gebruikt de WISC-V om een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind te krigen. Deze intelligentietest is voor kinderen van 6 tot 17 jaar en bestaat uit een aantal subtests die elk een apart deel van de intelligentie meten. Tijdens de test observeert de kinderpsycholoog uw kind, om informatie te krijgen over bijvoorbeeld het tempo, de taakaanpak en de inzet/motivatie.

De meeste kinderen vinden 'de taakjes uit de koffer' erg leuk om te doen. Uiteraard wordt uw kind op zijn gemak gesteld zodat de resultaten representatief zijn. 

De IQ test wordt in het algemeen op de praktijk afgenomen, maar kan in overleg met school ook op school plaatsvinden. 

Wat gebeurt er na de aanmelding...


Een kind kan door de ouders of door de school worden aangemeld. Na aanmelding vindt er een (telefonisch) intakegesprek plaats met ouder(s). Tijdens het intakegesprek worden de hulpvragen en verwachtingen besproken en wordt er een afspraak voor de testafname gemaakt. De IQ test duurt tussen de twee tot drie uur en wordt op een ochtend ingepland. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het onderzoeksrapport, waarin ook de handelingsadviezen staan beschreven. In het adviesgesprek worden de resultaten en de adviezen toegelicht en wordt besproken welk behandelingstraject passend is. De resultaten zullen na toestemming ook met de school worden gedeeld.