Schoolbegeleiding


Sinds 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent een extra verantwoordelijkheid aangezien zij aan alle kinderen een passend zorgaanbod moeten bieden. Er wordt meer van de leerkrachten verwacht. De klassen  worden groter en zij moeten omgaan met leerlingen met uiteenlopende problemen en (onderwijs)behoeften. 

Leerkrachten kunnen bij DOpp Amsterdam terecht als zij behoefte hebben aan: 

  • Inzicht hun handelen in de klas
  • Praktische tips om om te gaan met de onderwijsbehoeften van een leerling
  • Achtergrond informatie over psychische stoornissen of de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
  • Handelingsadviezen voor in de klas
  • Diagnostiek bij leerlingen (zie diagnostiek)

De kosten voor schoolbegeleiding bedragen € 75,- per uur.

Marte Meo met een docent

Marte Meo is een videobegeleidingsmethodiek. Voor meer informatie klik hier.

Neem voor vragen vrijblijvend contact op! DOpp denkt graag met u mee over een passend begeleidingstraject.